Tal med dine klienter

22 June 2021 Kategorier: arbejdsskader

Arbejdsvilkårene under pandemien kan være hårde for både krop og sjæl, hvilket mange hjemmearbejdende medarbejdere oplever. Derfor er det i disse tider ekstra vigtigt at tale med dine klienter og spørge lidt til deres trivsel.

Ifølge en ny undersøgelse udført af Center for Ledelse (CFL), baseret på over 3800 medarbejdere, er vores mentale sundhed faldet betydeligt efter et år med hjemmearbejde og corona-restriktioner. Til undersøgelsen har CFL anvendt WHO’s index på selvoplevet trivsel, og siden nedlukningen i marts 2020 er trivslen faldet fra index 72 til 62. Når en medarbejder kommer under index 50, kan det være tegn på øget risiko for stress og depression.

Medarbejdernes største afsavn

Medarbejdernes største afsavn er det fysiske samvær med kollegaer, hvor man kan tale om både faglige problemstillinger samt personlige ting. Mennesker er nu engang sociale væsener, og digitale møder kan være OK, men de kan ikke erstatte fysisk samvær.

Samtidig oplever mange, at de ikke kan være lige så effektive og produktive som inden coronakrisen, fordi de er belastet af restriktionerne. Og når man samtidig stiller krav til sig selv om at være lige så effektiv som før, kan det gå ud over det mentale overskud (kilde: journalisten.dk/).

Ifølge Ritzau arbejder flertallet af de hjemmearbejdende danskere fra stuen eller køkkenet, og 34% oplever ømhed i kroppen pga. af dårligt bord/stol løsning. 53% savner at møde kollegaer og være i et fysisk arbejdsfællesskab (kilde: via.ritzau.dk/).

Således er det i disse tider oplagt at udvise lidt ekstra omsorg og medmenneskelighed ved at tale lidt ekstra med dine klienter.

Rigtig god arbejdslyst!

Tilbage